Het Rijk heeft een grote opgave neergelegd bij woningbouwcorporaties. In 2050 moeten alle woningen in Nederland CO2-neutraal zijn. Om dat doel te bereiken ontwikkelde Aedes de Routekaart. Woningcorporatie SWZ in Zwolle heeft haar route al uitgestippeld en de lat hoog gelegd: in 2040 wil de Overijsselse corporatie dat alle woningen CO2-neutraal zijn.

Rob Rutgers is coördinator Vastgoedbeheer bij SWZ. “Vijf jaar geleden ontwikkelden we onze Routekaart naar Energieneutraliteit als leidraad om onze ambities waar te maken. Toch zijn we er nog niet. Al hebben we de status van onze woningen veel beter in zicht en weten we grofweg wat ons te doen staat, er blijven aandachtspunten.” En van die punten waar bijvoorbeeld aandacht aan besteed wordt is de Routekaart vertalen naar concrete maatregelen. “Daarom blijven we ons inspannen om de laatste technische ontwikkelingen op de voet te volgen.”

Mensen, stenen en geld

Rutgers: “De kern van onze Vastgoedsturing wordt gevormd door de prestatiemonitor waarbij we complexen volgen op basis van een tiental KPI’s. Ruwweg meten we op drie thema’s: mensen, stenen en geld. Zo ontstaat een ranglijst, waarop we ons strategisch voorraadbeleid bepalen.” Bij de twintig procent slecht scorende complexen onderneemt de woningbouwvereniging direct actie. De vraag daarbij is: volstaat groot onderhoud bij deze woningen? “Dat is mogelijk”, legt Rutgers uit. “Een buurt kan slecht scoren op sociale componenten. Maar het kan ook omgekeerd werken. Bijvoorbeeld voor woningen die in een prettige leefomgeving staan en een goede plattegrond hebben, maar tegelijk energetisch nog niet helemaal voldoen. Deze woningen komen niet snel in de top 20. Dat betekent niet dat ze niet aan bod komen, alleen niet als eerste.”

LEERGELD IS PER DEFINITIE DUUR

Rob Rutgers / coördinator Vastgoedbeheer SWZ

Gesprek met de markt

Wat al snel duidelijk wordt in het gesprek is dat SWZ een visie heeft en gestructureerd invulling geeft aan toekomstplannen. Bij renovaties is de Trias Energetica leidend en vormt The Natural Step een bron van inspiratie. Maar ook vergaart SWZ graag kennis uit de markt. “Om weloverwogen beslissingen te nemen is het belangrijk het gesprek aan te gaan met marktpartijen. We hebben elkaar nodig, maar we willen ook weten welke ontwikkelingen en innovaties er zijn. Van marktpartijen kunnen we dat horen, want zij bieden de technische oplossingen.” Daarbij tekent hij aan dat het niet de bedoeling is om als proeftuin te fungeren, maar juist de balans te vinden. “Leergeld is per definitie te duur, maar we moeten het wiel ook niet bij iedere corporatie opnieuw gaan uitvinden.”