Het karakter van de gevel moest behouden blijven, daar was iedereen het over eens. De kleur en vorm van de steenstrips zijn identiek aan de originele bakstenen.

Haag Wonen wilde bovendien de onderhoudskosten en energielasten beperken. Door de combinatie van buitengevelisolatie en minerale steenstrips is aan alle wensen voldaan.