In 2027 zijn 1.200 woningen van wooncorporatie Woonveste gerenoveerd naar NOM. Die ambities heeft de woningbouwcorporatie in haar strategieplan vastgelegd. “In de fase waarin we ons nu bevinden gaat het nog iets langzamer dan 150 woningen per jaar, maar deze jaren beschouwen we als een leerperiode en de opmaat om straks te kunnen versnellen”, zeggen Daniel Duijvestijn, manager vastgoed & duurzaamheid, en teamleider onderhoud Jürgen Dekkers.

“De EPV is een belangrijke stimulans voor ons om te kiezen voor Nul-op-de-Meter. Daarnaast selecteren we in deze eerste fase zoveel mogelijk het ‘laaghangend fruit’, woningen zonder op- en aanbouwen en een goede draagstructuur zoals aan de Albert Verweijstraat in Vlijmen”, legt Duijvestijn uit. “Die keuze is gebaseerd op twee belangrijke peilers. Eerst willen we in onze organisatie het vertrouwen opbouwen en daarnaast zijn de betaalbaarheid en snelheid waarin renovaties worden uitgevoerd issues. Bovendien hopen we dat de techniek om naar NOM te gaan zich verder ontwikkelt én dat oplossingen meer standaard en betaalbaarder worden.”

DE ENERGIE PRESTATIE VERGOEDING IS EEN STIMULANS.

Jürgen Dekkers / teamleider onderhoud

Trias energetica

De Trias Energetica is leidend voor Woonveste. “Eerst willen we de warmtevraag terugdringen, vervolgens kijken we naar manieren om de duurzame energie te betrekken en pas als laatste naar de eigen stroomopwekking. Praktisch houdt dat in dat we op natuurlijke vervangingsmomenten beginnen met de aanpak van de gevels en daken.” Dat lijkt een eenvoudige opgave, maar de praktijk kan weerbarstig zijn. Dekkers: “Het project in Vlijmen hebben we naar grote tevredenheid afgerond, maar gaandeweg hebben we ook veel geleerd. Met name over de impact die zo’n grote renovatie heeft op bewoners. Op voorhand stonden we niet stil bij kattenluiken in deuren, de wasdroger die de lucht naar buiten afvoert en de brievenbussen in deuren. In bouwtechnische termen zijn het ‘gaten in de gevel’, maar voor bewoners oplossingen die direct betrekking hebben op het woongenot.”

Eigen geschiedenis

Maar het zijn echter niet alleen huurders die aanpassingen hebben gedaan. “Bij het opstellen van de verduurzamingsstrategie kwamen we ook de eigen geschiedenis tegen”, merkte Dekkers. “Goed onderhoud betekent namelijk ook dat woningen in de loop der jaren voorzien zijn van bijvoorbeeld nieuwe kozijnen en spouwmuurisolatie.” De vraag die dan rijst is: wanneer renoveer je deze woningen naar de hoogste standaard? Duijvestijn: “Voor ons is het natuurlijke vervangingsmoment leidend. Bovendien gaan we uit van een pragmatische aanpak; waar kunnen we de beste resultaten bereiken? We doen het namelijk bij voorkeur in één keer goed.”

Dat de Vlijmense woningen benoemd mogen worden als NOM, is te danken aan de inzet van Renolution. De staalframebouwer uit Haaksbergen kreeg als eerste bedrijf in Nederland een officieel NOM Keur.