Voor het ingrijpend renoveren van huurwoningen is draagvlak nodig. De drempel van 70% halen, daar gaat het om. We vroegen Astrid Kuiken, bewonersbegeleider bij Portaal, hoe zij huurders meeneemt om samen met de corporatie duurzame ambities te verwezenlijken.

Portaal is met een voorraad van 56.000 huurwoningen een grote woningbouwcorporatie en staat voor een aanzienlijke opgave om deze te verduurzamen. “We beginnen met ons oudste bezit en de woningen met de slechtste energielabels, daar is de meeste woongenot te winnen”, legt Kuiken uit. “Want dat is wat onze klanten willen: een comfortabel huis met lage energiekosten. Maar ze zien op tegen de overlast die een grote renovatie met zich meebrengt. Als verhuurder merkte we dat we de bereidwilligheid kunnen stimuleren door met hen in contact te treden en te begeleiden. Ze kunnen ons vragen stellen, we hebben een winkel geopend en we gaan op huisbezoek. Dat intensieve voortraject draagt bij aan het animo om in te stemmen met de plannen. Bovendien daalt het aantal klachten omdat bewoners veel beter weten wat er tijdens de werkzaamheden op hen af komt.”

IN MAARSSEN NAMEN BEWONERS DAAROM ZELF HET VOORTOUW EN VROEGEN ONS OM EEN NIEUWE GEVEL.

Astrid Kuiken / bewonersbegeleider Portaal

INSTEMMEN

Kuiken komt al meer dan tien jaar letterlijk bij mensen over de vloer en heeft veel zien veranderen. In onze woningen wonen relatief veel ouderen en mensen met sociale en lichamelijke beperkingen Doordat deze bewoners langer thuis wonen, en de statushouders – die de taal niet machtig zijn – moeten wij meer tijd investeren dan vroeger.” De vraag is echter: heeft de veranderende doelgroep ook effect op de bereidheid om in te stemmen met een verbouwing? Kuiken: “Vaak zijn het praktische problemen die mensen weerhouden, bijvoorbeeld omdat ouderen afhankelijk zijn van hulpmiddelen in huis. En natuurlijk is er de financiële component, maar juist daarbij zien we dat een persoonlijke benadering helpt. Ik zeg bijvoorbeeld bij isolerende maatregelen dat we het huis een warme jas aantrekken, we kijken samen naar de energierekening en eventueel ook of een deel van de huurverhoging gecompenseerd wordt door de huurtoeslag.”

DOOR HET GESPREK AAN TE GAAN HEBBEN WE EEN BETER BEELD VAN ALLES WAT ER LEEFT IN BUURTEN.

Astrid Kuiken / bewonersbegeleider Portaal

Persoonlijke aanpak

Het succes van de persoonlijke aanpak heeft ook bij Portaal tot andere werkwijze geleid. “De wensen van de bewoner stelden we al voorop, maar we willen daar nog een schepje boven op doen. Door in het voortraject vragen te stellen over het woongenot. Gebleken is dat kou, tocht en vocht een doorn in het oog van bewoners zijn. Als we mensen informeren over isolerende maatregelen, dan spelen we daarop in.” Daarnaast heeft de corporatie inmiddels een paar renovatieprojecten afgerond waarbij klanten zelf een keuze konden maken uit een scala van duurzame maatregelen. “Ook die aanpak is erg effectief gebleken en er is zelfs sprake van een sneeuwbaleffect. Zodra we zijn gestart, komen er vragen van andere huurders die willen weten wanneer hun huis aan de beurt is.” Maar ook Portaal bevalt het één-op-één contact bijzonder goed. “Natuurlijk is het een intensief traject, maar het verschaft ons veel inzicht; we hebben een veel beter beeld van alles wat er leeft in buurten en huizen. Dat vinden we zo waardevol dat meerdere projecten met deze werkwijze worden uitgevoerd.

Wensen

Gevraagd naar de renovatiewensen van de klanten vertelt Kuiken dat het comfort voorop staat. “Niet alleen het wooncomfort, maar ook een comfortabele verbouwing met zo min mogelijk overlast door mensen, stof en lawaai. Daarom willen we de verbouwtijd zo kort mogelijk houden. Ondanks dat door goede voorlichting de irritatiegrens opschuift, blijft dat een punt van aandacht. En als laatste merken we dat er veel vraag is naar esthetische oplossingen. Vooral blokbouw met gevelbeplating vinden mensen niet meer van deze tijd. In Maarssen namen bewoners daarom zelf het voortouw en vroegen ons om een nieuwe gevel. In dit geval konden en wilden we die wens inwilligen.”

Portaal is een maatschappelijke onderneming op het gebied van wonen. Het doel van Portaal is oog hebben voor de klant én oog voor de zakelijke kant: de exploitatie van het vastgoed. Met andere woorden: het zoeken naar een goede balans tussen maatschappelijk en economisch rendement. In vijf stedelijke gebieden beheert Portaal iets meer dan 50.000 woningen.