Een integrale aanpak is...

Interviews / met Leen van Dijke

“Bied bewoners de mogelijkheid om met nieuwe energie beter te wonen voor hetzelfde geld en leg de uitgangspunten daarvoor wettelijk...

Lees meer

We hebben elkaar nodig

Interviews / met Rob Rutgers

Het Rijk heeft een grote opgave neergelegd bij woningbouwcorporaties. In 2050 moeten alle woningen in Nederland CO2-neutraal zijn. Om dat...

Lees meer

Geen halve maatregelen

Interviews / met Paul Masselink

Zowel Paul Masselink als Hank Herfkens zetten zich in voor het verbeteren van de huidige woningvoorraad.

Lees meer

Bewoners willen comfort

Interviews / met Astrid Kuiken

Voor het ingrijpend renoveren van huurwoningen is draagvlak nodig.

Lees meer

Naar een hoger niveau

Interviews / met Haico

‘Worstelen met duurzaamheid’ is de veelzeggende naam van het eerste hoofdstuk van Duurzaam Renoveren.

Lees meer